Dag vriend. Intimiteit in tijden van Facebook, GeenStijl en Wikileaks - Stine Jensen

Stine Jensen

Dag vriend. Intimiteit in tijden van Facebook, GeenStijl en Wikileaks
Lemniscaat, 2012, blz. 160

Hoeveel vrienden heb je? De meest mensen kunnen hun vrienden op de vingers van één hand tellen. Sommigen hebben misschien twee handen nodig! Uit onderzoek blijkt, dat het aantal vrienden (van de soort, die middels de hand geteld wordt) daalt, terwijl het aantal vrienden online gigantisch groeit.
Sociale media als Facebook en Twitter bloeien en groeien. We onderhouden contacten met mensen, die we nog nooit ontmoet hebben, maar die we wel vrienden noemen. In Dag Vriend stelt Stine Jensen de vraag wat die virtuele vriendschappen eigenlijk waard zijn.
Hoe verhouden de virtuele vriendschappen zich tot de eerder genoemde vriendschappen? In hoeverre bepalen sociale media ons eigen gedrag? We koesteren onze privacy, maar we zijn op Facebook uitermate openhartig: ”Ze weten toch al van alles van/over mij”.
Dag vriend stelt niet alleen de vragen, maar zoekt ook naar antwoorden. Dag vriend is een veelomvattende beschouwing over vriendschap en privacy.