Arendt. Kopstukken filosofie - Karl-Heinz Breier

Karl-Heinz Breier

Arendt. Kopstukken filosofie
Lemniscaat, 2014, blz. 195

Over de voor mensen noodzakelijke verbondenheid met de wereld.
Hannah Arendt ziet de betekenis van mensen in de samenleving primair als in de wereld handelende wezens. Haar studie van totalitaire staten (Nazisme, Communisme) laat zien dat in een totalitaire staat de mens betekenisloos wordt gemaakt. Dit is ook een bedreiging voor de moderne democratische staat. We zouden onszelf betekenisloos maken door niet meer actief vorm te geven aan de samenleving. De hoogste vorm van vrijheid van de mens bestaat niet, zoals vaak abusievelijk wordt gedacht, uit de afwezigheid van belemmeringen om te kunnen doen en laten wat ons privaat goeddunkt. Neen, de hoogste vorm van vrijheid is die welke zich publiekelijk uit in het zich verhouden tot onze medeburgers, onze gelijken in politieke zin. Dit door te oordelen en te handelen in de publieke ruimte. Breier geeft een helder overzicht dat laat zien waarom Arendt’s denken heel actueel is.