Willen. Het leven van de geest - Hannah Arendt

Hannah Arendt

Willen. Het leven van de geest
Klement, 2014, Blz. 275,

Enkele jaren geleden verscheen in vertaling Denken en nu is er Willen, het tweede boek van de driedelige reeks die Hannah Arendt aan het einde van haar leven schreef. De vertalers werken op dit moment nog aan het onvoltooide laatste deel van de reeks, Oordelen.
Willen is de neerslag van een onderzoek naar de geschiedenis van de wil waar nadrukkelijk, ook door Arendt zelf, het laatste woord nog niet over gezegd is. Haar behandeling van filosofen die over de wil geschreven hebben is ook beslist niet uitputtend maar eerder een deconstructie van het wilsbegrip dat in de eerste plaat niet onlosmakelijk verbonden blijkt met de filosofie. Zo speelt willen voor Aristoteles geen rol, keuzes maken draait bij hem om kunnen. De obsessie met de wil deed pas haar intrede in de filosofie met Paulus die in zijn leer het willen scheidt van het kunnen en in willen een zelfstandige maar met zichzelf conflicterende kracht erkent. Pas in het vervolg van de geschiedenis van de filosofie wordt de wil echter tot volwaardig filosofisch concept, waar Arendt zich per denker in meer of mindere mate in kan vinden.
Willen verschaft de lezer met veel materiaal om ons huidige wilsbegrip en discussie over de vrije wil mee te duiden en te bekritiseren. Arendt bekommert zich in Willen, zoals haar lezers van haar gewend zijn, uiteindelijk om de vrijheid die met het willen gepaard dient te gaan, opdat de laatste niet overbodig en de eerste niet uitgewist wordt.

Links genoemd in de leeswijzer

  • De Reaktor, platform voor literaire kritiek, recensie Marc de Kesel
  • Interview Ger Groot met de vertalers: