Brieven over het kwaad - Miriam van Reijen

Miriam van Reijen

Brieven over het kwaad
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2012, 160 p.

In 1664-1665 schreven Benedictus de Spinoza en Willem van Blijenbergh elkaar acht brieven over de vraag wie verantwoordelijk is voor het kwaad in de wereld. Spinoza's visie daarop blijkt drastisch te verschillen van die van de protestantse Van Blijenbergh. Dit hangt samen met het godsbeeld, de verhouding tussen goed en kwaad en in het bijzonder het vraagstuk van de vrije wil van de mens.

Verder heeft dit ook verregaande gevolgen voor de opvattingen van beide heren over schuld, straf en deugd. Miriam van Reijen heeft de brieven vertaald in modern Nederlands en voorzien van een inleiding die naast een goede samenvatting van de kernthema's ook een korte inleiding in het denken van Spinoza geeft, waarbij de aangeroerde thema's in de context van zijn tijd worden geplaatst. Tenslotte laat ze zien dat de Spinoza uit de brieven niet alleen een sleutelrol speelde in het zeventiende-eeuwse Westerse denken, maar ook in onze tijd nog steeds actueel en van betekenis is.