Cogito, ik denk - E. A. Le Coultre

E. A. Le Coultre

Cogito, ik denk
Veen Magazines, 2007, 192 p.

Dit mooie, rijk geïllustreerde lesboek biedt een heldere en toegankelijke inleiding in de West-Europese filosofie. De belangrijkste ideeën uit de verschillende vakgebieden van de filosofie worden thematisch gerangschikt. Deze worden heel overzichtelijk en beknopt besproken. Het boek is weliswaar geschreven voor VWO en HAVO, maar is tevens zeer geschikt voor een breed, in filosofie geïnteresseerd publiek. Aan de orde komen de volgende thema's: o hoe de mens kan worden geïnterpreteerd; o hoe mensen kunnen samenleven; o hoe in het menselijk handelen ethiek en moraal een plaats vinden; o wat de mens kan weten; o hoe wetenschap kan worden gezien; o hoe kunst filosofisch kan worden geduid. Aansluitend en aanvullend op de thema's zijn boeiende artikelen uit Filosofie Magazine toegevoegd. Deze bieden evenals de besproken thema's veel discussiestof. In de begrippenlijst worden de meest voorkomende filosofische termen uitgelegd en in een bijlage een aantal redeneringwijzen uit de logica.