De utopie van de vrije markt - Hans Achterhuis

Hans Achterhuis

De utopie van de vrije markt
Rotterdam, Lemniscaat, 2010, 319 p.

Afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid steeds meer taken, die traditioneel door de overheid werden geregeld, overgedragen aan de vrije markt. Dit proces van liberalisering heeft zijn oorsprong in het neoliberalisme. In dit boek laat de filosoof Hans Achterhuis zien dat het neoliberalisme een utopische visie is op hoe de samenleving ingericht moet worden dat deze visie lang niet zo onschuldig is als ze lijkt. Net zoals er een communistisch manifest is, zo is er volgens Achterhuis ook een neoliberaal manifest. Dit manifest is de roman Atlas Shrugged van de Amerikaanse filosofe Ayn Rand. Aan de hand van deze fascinerende en zeer invloedrijke roman geeft Achterhuis inkijk in wat de eigenlijke motieven van het neoliberalisme zijn en wat de schadelijke consequenties er van zijn. Door daarnaast ook in te gaan op het denken over de vrije markt van belangrijke andere filosofen en economen is het Achterhuis gelukt op een overtuigende wijze het neoliberalisme te ontmaskeren.