Kerstmuziek uit renaissance en vroegbarok - Diverse Componisten

Diverse Componisten

Kerstmuziek uit renaissance en vroegbarok
Gecomponeerd in de 16e en 17e eeuw. Ca. 35 min.

Kerstmuziek is meer dan het Weihnachtsoratorium en de Messiah. Naast traditionele kerstliederen, zowel eeuwenoud als nieuw gecomponeerd, is er veel muziek die speciaal werd gecomponeerd voor de kerstviering in de kerk. In de zestiende- en vroege zeventiende eeuw haalden componisten alles uit de kast voor welluidende uit-voeringen tijdens dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In deze luisterwijzer maakt u kort kennis met enkele minder bekende, oude, Nederlandse kerstliederen. Vervolgens beluistert u zeven kerstmotetten van onder anderen Sweelinck, Gabrieli en Praetorius. En wees gerust: overbekende kerstliedjes als O dennenboom en Stille nacht zult u niet aantreffen. Een licht verteerbare luisterwijzer vol feestelijke, inspirerende muziek voor de decembermaand.

Links genoemd in de luisterwijzer
  Kerstverhaal, in het Evangelie volgens Lucas
1. Kind'ren zwijgt, zo moogdi horen
2. O herders laat uw bokskens en schapen
3. O kerstnacht, schoner dan de dagen
Kindermoord van Bethlehem
4. Jan Pieterszoon Sweelinck – Angelus ad pastores ait
5. Giovanni Gabrieli - Hodie Christus natus est   
6. Giovanni Gabrieli - O Magnum Mysterium
Gregoriaans responsorium
Gregoriaanse melodie O Magnum Mysterium
7. Tomás Luis de Victoria - O Magnum Mysterium Concilie van Trente
8. Giaches de Wert - Vox in Rama Opname 1 en Opname 2
9. Michael Praetorius – In dulci jubilo
10. Hieronymus Praetorius – Joseph, lieber Joseph mein
Versie met notenbeeld
Eenvoudige uitvoering als eenstemmig kinderlied

Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer