Die Schöpfung - Joseph Haydn

Joseph Haydn

Die Schöpfung
Gecomponeerd 1798. Verkorte versie, ca. 1 uur.

Joseph Haydn zei eens: Als ik aan God denk, is mijn hart zo vol vreugde, dat de noten als vanzelf uit mij stromen. Tijdens zijn succesvolle verblijven in Londen maakte Haydn kennis met de oratoria van Händel, die een immense populariteit genoten. In Londen kreeg Haydn een libretto getiteld The Creation of the World die het zaadje plantte voor het componeren van een grootschalig oratorium met de Schepping als onderwerp. Die Schöpfung was in Haydns tijd een verrassende compositie, waarin hij met de toen voorhanden muzikale middelen erin slaagde, bijzonder beeldende, tot de fantasie sprekende muziek te scheppen. In prachtige recitatieven, arias en monumentale koorstukken komt de Schepping muzikaal tot leven. Vanaf de eerste uitvoering was Die Schöpfung een daverend succes.

Links genoemd in de luisterwijzer
 

Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer