Seriële muziek en minimal music, een aparte luisterervaring - Diverse Componisten

Diverse Componisten

Seriële muziek en minimal music, een aparte luisterervaring
Gecomponeerd in de 20e eeuw. Duurt ca. 1,5 uur.

Deze luisterwijzer is anders opgebouwd dan de gebruikelijke. U maakt hierin kennis met seriële muziek en minimal music, die in bepaalde opzichten elkaars tegenpolen zijn. De luisterwijzer gaat eerst in op het luisteren naar muziek in het algemeen. Vervolgens komen het ontstaan en de ontwikkeling van deze twee muziekvormen aan de orde. Hoewel er aandacht is voor de speciale kenmerken van deze nieuwe genres, is deze luisterwijzer niet direct gericht op analyse van de muziek. Het is de bedoeling dat u wordt gestimuleerd om van gedachten te wisselen over het ervaren van deze muzieksoorten. Dit zal zeker ruimte geven voor discussie, we zijn tenslotte allen ervaringsdeskundigen bij het luisteren naar muziek.

Links genoemd in de luisterwijzer