Altijd iets te vinden - Wieteke van Zeil

Wieteke van Zeil

Altijd iets te vinden
Atlas Contact, 2020, 320 p.

Aan de hand van details bespreekt kunsthistorica Van Zeil geestig en enthousiast 59 figuratieve kunstwerken waarbij regelmatig een link met de actualiteit wordt gelegd. Deze korte kunstbeschouwingen gecombineerd met de fraaie fotos van het kunstwerk en het detail nodigen uit om zelf ook een mening te vormen. Als handreiking om tot een gewogen oordeel te komen worden in de inleiding zes tips gegeven, zoals het uit- of bijstellen van je mening en het belang om een kunstwerk in het echt te zien. Nieuwe perspectieven over hedendaagse kwesties zoals de positie van vrouwelijke kunstenaars, versnippering van Banksys Girl with balloon en de huidskleur van Jezus komen, verspreid tussen de besproken kunstwerken, in vijf prikkelende essays aan bod. De nadruk ligt op Westerse schilderkunst, van oud tot contemporain, maar ook met miniaturen, kunstnijverheid en niet Westerse kunst laat van Zeil ons oefenen in oordeelsvorming. Toegankelijk geschreven met veel full color illustraties levert het boek veel aanknopingspunten om erover te discussiëren. Een aantal besprekingen zijn eerder in de Volkskrant verschenen. Geen boek om meteen uit te lezen, maar om na een paar bladzijden de tijd te nemen om zelf actief met de besproken kunstwerken bezig te zijn.

Links genoemd in de leeswijzer