Door het beeld. Door het woord - Peter Henk Steenhuis, René Gude

Peter Henk Steenhuis, René Gude

Door het beeld. Door het woord
ISVW Uitg. i.s.m De Ketelfactory, 2015, 336 p.

Het boek bestaat uit twee delen. In 'Door het beeld' geeft Peter Henk Steenhuis gesprekken weer met 21 kunstenaars. Zij exposeerden in de Ketelfactory in Schiedam en vertellen over de bronnen van waaruit zij werken en wat hen inspireert. Hun antwoorden zijn uitvoerig en mooi geïllustreerd door enkele goedgekozen werken. 'Door het woord' bevat negen beschouwingen, waarin Steenhuis met - toenmalig Denker des Vaderlands - filosoof René Gude (1957-2015) brainstormt over de door de kunstenaars aangedragen concepten. Enkele onderwerpen zijn: 'Geest en Materie', 'Meditatie', 'Lust' en 'Empathie'. Het werk is fraai uitgevoerd met scherpe kleurenfoto's van de kunstwerken. Uit de interviews komen de persoonlijke vooronderstellingen van de kunstenaars naar voren, die weer tegen het licht gehouden kunnen worden met de ideeën en uitspraken van de filosoof Gudde.