Lichtjaren, een geschiedenis van de fotografie - Hans Rooseboom

Hans Rooseboom

Lichtjaren, een geschiedenis van de fotografie
Meulenhoff, 2019, 303 p.

De komst van de fotografie in 1839 heeft grote invloed gehad op alle gebieden waarin beeld een rol speelt. Denk aan wetenschap, kunst, reclame of nieuws. Van een bescheiden middel dat door weinigen beoefend werd, is het uitgegroeid naar het invloedrijke en overal aanwezige massamedium dat nu door velen beoefend wordt. De schrijver van Lichtjaren, Hans Rooseboom, is conservator fotografie van het Rijksmuseum. Hij beschrijft de geschiedenis van de ontwikkeling van fotografie: hoe veroverde fotografie de wereld, wat is het nut en wat het gevaar, wat is de kracht van het beeld en ook .... is het kunst? Rooseboom heeft zijn boek geïllustreerd met talloze fotos, deels als zelfstandige kunstwerken, maar ook als getuigen en tijdsdocumenten van opvattingen, gewoonten en tradities. Fotografie is inmiddels een vanzelfsprekend communicatiemiddel dat net als taal ons informeert, emotioneert of ontroert. Dit boek maakt duidelijk hoezeer fotografie onze manier van kijken heeft veranderd. In ons dagelijks bestaan, in het nieuws, in de reclame en...... in de kunst!

Links genoemd in de leeswijzer