Middeleeuwse liedkunst in Frankrijk - Middeleeuwse

Middeleeuwse

Middeleeuwse liedkunst in Frankrijk
Gecomponeerd in de 12e en 13e eeuw. Ca. 55 min.

Troubadours waren middeleeuwse dichters en componisten in het zuiden van Frankrijk, net als de trouvères die in Noord-Frankrijk werkten. Hun wereldlijke liederen geven blijk van verfijnde zeden: in de hoofse liefde die zij vaak bezingen, wordt de vrouw op een voetstuk geplaatst. Ook historische gebeurtenissen konden onderwerp zijn van hun liederen. Wie waren die (meestal) vrij rondtrekkende kunstenaars? Weinig namen zijn bekend maar wel zijn er duizenden van hun gedichten overgeleverd. Een klein deel daarvan is voorzien van een summier genoteerde, eenstemmige melodie. Op basis daarvan worden de liederen in onze tijd uitgevoerd door gespecialiseerde oude muziekensembles. Met deze luisterwijzer duikt u in de mysterieuze maar fascinerende wereld van de twaalfde en dertiende eeuw waarin deze speellieden actief waren.

Links genoemd in de luisterwijzer


Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer