Sgt. Pepper’s Lonely Heartclub Band - The Beatles

The Beatles

Sgt. Pepper’s Lonely Heartclub Band
Gecomponeerd in 1967

Het album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van de Beatles wordt door critici als hun beste elpee gezien. Dit album, uit de zestiger jaren van de twintigste eeuw, heeft de popmuziek blijvend veranderd. De creativiteit van de groep en de mogelijkheid te experimenteren in de studio droegen bij aan een omslag in de popmuziek. Als we de muziek in dit album nader beschouwen is er veel te zeggen over het ontstaan ervan. Soms lijken de songs eenvoudig, maar vaak zitten ze gecompliceerd in elkaar. Door hierop te focussen zal het luisterplezier zeker toenemen.

Links genoemd in de luisterwijzer

Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer