Brockes-Passie - Georg Philipp Telemann

Georg Philipp Telemann

Brockes-Passie
Gecomponeerd in 1716

Totale werk duurt 2,5 uur, toegelichte fragmenten ca. 1 uur.

‘Moge mijn pen zich bevochtigen met tranen, opdat hij zulk nat ook bij anderen uitlokt’, schrijft Telemann in het voorwoord van zijn partituur van zijn Brockes-Passie (TWV5:1).
De Brockes-Passie is gebaseerd op het Lijdensverhaal van Jezus, op rijm gezet door de Duitse dichter Bartold Brockes (1680-1747). Deze volgde niet één Evangelie maar dichtte op basis van de vier Evangeliën het lijdensverhaal tot een eigen, zeer aangrijpend verhaal. Dit tot grote ergernis van o.a. de Lutherse Kerk. Diverse componisten waaronder Telemann, Händel en Reinhard Keiser, gebruikten deze niet-liturgische tekst voor een passie en zo ontstonden de Brockes-passies. Ze werden niet in de dienst gebruikt. In Hamburg werd de uitvoering van de Brockes-passies zelfs verboden, daardoor raakten ze in onbruik. Telemanns Brockes–Passie is fantasierijk en zit vol muzikale vondsten die zelfs overgenomen werden door J.S. Bach en door Haydn.

Links genoemd in de luisterwijzer

Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer