De domesticatie van het noodlot - Jos de Mul

Jos de Mul

De domesticatie van het noodlot
Lemniscaat 2014, 337 p.

Slimme technologie belooft ons de mogelijkheid ons leven steeds beter te beheersen. In de nabije toekomst verwacht men dat zij steeds meer ingezet kan worden ter bevordering van onze gezondheid. Het lijkt erop dat we daarmee het noodlot, zoals dood en ziekte, kunnen afwenden. Jos de Mul, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, laat zien dat dat past bij onze moderne cultuur. Hij bespreekt hoe wij door de eeuwen heen hebben getracht het noodlot te ‘domesticeren’. Hij onderscheidt in de geschiedenis drie ‘succesformules,’ namelijk: de heroïsche affirmatie die we terugvinden in de klassieke tragedies, de deemoedige acceptatie van het noodlot in het christendom, en de ‘afschaffing’ van het noodlot met behulp van technologie in de (post)moderne tijd. Hij betoogt dat de technologie ons niet zal helpen het noodlot af te schaffen en dat we het daarom beter met een open gemoed tegemoet kunnen treden. Een diepgaande bespreking van het noodlot waarvoor zeker enkele avonden kan worden gereserveerd.