Nagarjuna: Grondregels van de filosofie van het midden - Eric Hoogcarspel

Eric Hoogcarspel

Nagarjuna: Grondregels van de filosofie van het midden
Olive Press 2011, 202 p.

Nagarjuna is een boeddhistisch filosoof uit de tweede eeuw na Christus die zijn filosofie ontwikkelde in de traditie van de hartsoetra die leert dat alle dingen 'leeg' zijn. Hij is een sleutelfiguur in het vroege mahayana boeddhisme en probeert een filosofische, niet dogmatische onderbouwing te geven van de boeddhistische leer. Dit boek bevat een vertaling van Nagarjana’s hoofdwerk, ingeleid en toegelicht door Erik Hoogcarspel. In dit werk probeert de filosoof aan te tonen dat de werkelijkheid niet kan worden gevat in een begripsmatige structuur, omdat mentale voorstellingen niet de plaats kunnen innemen van het ervaren van de werkelijkheid.