Vrije wil. Discussies over verantwoordelijkheid, zelfverwerkelijking en bewustzijn. - Tjeerd van der Laar en Sander Voerman

Tjeerd van der Laar en Sander Voerman

Vrije wil. Discussies over verantwoordelijkheid, zelfverwerkelijking en bewustzijn.
Uitgeverij Lemniscaat, 2011, 216 p.

Thema: Religie en levensbeschouwing . Hebben wij een vrije wil? Op het eerste gezicht lijkt het een duidelijke vraag die kort en krachtig beantwoord kan worden (ja, want.... of nee, want....), maar in de praktijk blijkt het een bron van verwarrende discussies en wisselende intuïties. De schrijvers (van de Laar en Voerman) wijten dit aan de verschillende definities en omschrijvingen die voor de term vrije wil bestaan, blijkbaar bedoelen we niet allemaal hetzelfde wanneer we het over dit onderwerp hebben. In het boek spelen drie verschillende begrippen van vrije wil de hoofdrol (verantwoordelijkheid, zelfverwerkelijking en bewuste aansturing), daarnaast worden primaire teksten van filosofen zoals Immanuel Kant, Daniel Dennett en John Stuart Mill besproken (waarvan de besproken fragmenten achterin het boek zijn opgenomen). Het boek vrije wil, discussies over vrije wil, zelfverwerkelijking en bewustzijn vormde tussen 2012 en 2015 de eindexamenbundel voor de VWO filosofie-examens. Dit is waarom het boek een zeer brede (maar ook diepe) inleiding over de vrije wil vormt. Maar het boek is niet alleen interessant voor VWO-leerlingen, de opbouw en duidelijkheid van het boek maakt het ook goed leesbaar voor een publiek dat geïnteresseerd is in filosofie en mee wil doen in de (maatschappelijke) discussie over het onderwerp.

Links genoemd in de leeswijzer