Het proces - Franz Kafka

Franz Kafka

Het proces
292 p.
  • E-book

Geschreven in 1914-1915 en postuum gepubliceerd in 1925. Op een dag staat Joseph K. bij zijn ontwaken onder arrest. In het ongewisse over het motief voor deze arrestatie neemt K. deel aan het proces dat volgt. Een hoogst merkwaardig proces, zich afspelend op zondagen en in duistere gebouwen vol gangen en kamertjes waarin verdwalen gemakkelijk is. Aanvankelijk zet K. zijn leven als procuratiehouder bij een bank ongehinderd voort en is hij positief gestemd over het bewijzen van zijn onschuld, maar gaandeweg doordringt het proces zijn hele leven en moet hij zich wel overgeven aan de ondoorgrondelijk bureaucratie waarin voor rede geen plaats is. Als het aan Kafka zelf had gelegen, was deze roman nooit verschenen. Hij vond hem onaf en was van mening dat het boek onvoltooibaar was. Postuum uitgegeven is het niettemin één van zijn romans geworden waarin het woord kafkaësk zijn oorsprong vindt.

Geerten van Istendael schreef in De Standaard over dit verhaal: ‘Het is dooraderd met mogelijkheden tot interpretaties, interpretaties die ertoe doen, ook vandaag nog.’

Links genoemd in de leeswijzer

  • Bas Heijne ‘Hij had nauwelijks iets met zichzelf gemeen’. Op: nrc.nl, 11 december 2009.
  • Willem van Toorn ‘Een geheimzinnig veemgericht. Bij Kafa’s Het proces’. Op: Athenaeum.nl, 27 november 2015.
  • Kafka-kring
  • Kafka-website