Pianoconcert - Willem Pijper

Willem Pijper

Pianoconcert
Gecomponeerd in 1927. Ca. 12 min.

Een pianoconcert van de Nederlandse componist Willem Pijper gecomponeerd in 1927 . Willem Pijper was de belangrijkste Nederlandse componist van de jaren twintig van de vorige eeuw. Hij kan als de leider van de Nederlandse avant-garde van die tijd worden beschouwd. Zijn pianoconcert is een van zijn belangrijkste composities en was ook buiten onze grenzen bekend. Dit pianoconcert kan als een voorbeeld van de Nederlandse muziek van de eerste helft van de twintigste eeuw worden gezien. De toon is dansend, jazzy met een toets van de lichte muziek van de ‘roaring twenties’. Deze twintigste eeuwse muziek vergt concentratie, maar omdat het slechts 12 minuten duurt moet dit een uitdaging zijn!

Links genoemd in de luisterwijzer

Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer