Diabelli-variaties - Ludwig von Beethoven

Ludwig von Beethoven

Diabelli-variaties
Eerste uitgave 1823. Ca. 55 min.

Tussen 1819 en 1823 componeerde Beethoven met als vertrekpunt een eenvoudige wals van de muziekuitgever Anton Diabelli, een reeks van 33 variaties. Van huis uit was Beethoven pianist en een ongehoord goede improvisator, maar vanwege zijn doofheid kon hij rond 1820 al vele jaren niet meer spelen voor publiek. De muziek in zijn hoofd, zijn tomeloze energie, zijn originele vondsten, zijn hartstochten, explosies en creativiteit kon hij alleen nog kwijt op papier. De Diabelli-variaties zijn een kroon op een imposant piano-oeuvre. Alles wat Beethoven aan expressiemogelijkheden voor het instrument in huis heeft, is erin te horen. Zo zijn deze variaties op een 'onnozel en banaal' walsje Beethovens hommage geworden aan 'zijn' instrument en aan de historie ervan, want in deze compositie brengt hij ook een groots eerbetoon aan zijn voorgangers Bach, Haydn en Mozart.

Links genoemd in de luisterwijzer


Voorbeeldantwoorden op de vragen in de luisterwijzer