Anna Karenina - Lev Tolstoj

Lev Tolstoj

Anna Karenina
1877, Uitg. Van Oorschot, 1965
  • Braille-lezen
  • E-book

Vertaald uit het Russisch door Wils Huisman (De oorspronkelijke Russische uitgave is in 1877 als feuilleton uitgegeven en in 1878 voor het eerst als boek.)

Anna Karenina is een mooie, jonge vrouw die alles schijnt te bezitten wat iemand gelukkig kan maken. Haar man heeft een schitterende baan, zij hebben samen een zoontje Seriozja en in de kringen van St. Petersburg wordt Anna Karenina zeer gewaardeerd. Dan komt een jonge officier, graaf Wronski in haar leven, en zij offert alles op, haar man, haar zoon, zelfs de maatschappelijke achting die zij geniet. Maar haar onvoorwaardelijke liefde is niet voldoende. Naast het verloop van Anna Karenina’s hopeloze liefde beschrijft Tolstoj de liefdesgeschiedenis van Konstantin Lewin en Kitty Sjtsjerbatski. Dit is een volkomen tegenovergesteld verhaal, waarin het gaat om pure liefde, om zuiverheid en echtheid. Lewin is een man met een hoge moraal en conservatieve opvattingen over politiek en maatschappij. Dit komt nogal overeen met de standpunten van Lev Tolstoj.

Deze roman is veelal geroemd om de knappe psychologische beschrijvingen van de personages en het beeld van Rusland in de tweede helft van de negentiende eeuw.