Het hermetisch zwart - Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar

Het hermetisch zwart
1968, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2011. 366 blz.
  • E-book

Vert. Alexander van Kesteren. De mysterieuze titel verwijst naar de eerste fase van het proces dat de alchemist moet afleggen om de steen der wijzen te vinden, het opus magnum. Het verhaal van de roman speelt zich af in het Europa van de Renaissance. Zénon Ligre is de hoofdpersoon van het verhaal en een typische humanist: als klerk, filosoof, arts en alchemist zwerft hij door Europa. Zijn kritische geest manifesteert zich in zijn wetenschappelijke werk dat door de Kerk met argwaan wordt bekeken. Hij wordt door de Inquisitie opgepakt in Brugge waar hij in de gevangenis zelfmoord pleegt.
Yourcenar belicht in deze roman vele facetten van de zestiende eeuw: aan de orde komen zowel het bonte, rumoerige leven van alle dag, als het daaronder gelegen geheimzinnige krachtenspel.