En de akker is de wereld - Dola de Jong

Dola de Jong

En de akker is de wereld
Uitgeverij Cossee, NL, 272 pag.

Aart en Lies verlaten Nederland kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en zoeken hun heil in Marokko. Onderweg nemen ze vluchtende, veelal joodse, kinderen onder hun hoede. In Tanger vestigt het samengestelde gezin zich en onder leiding van Aart bewerken ze er een akker. Tevergeefs, de droogte wint het keer op keer van het aangedragen water. De kinderen gaan ieder op hun eigen manier om met hun vluchtelingenstatus. Sommigen verzetten zich tegen de hopeloze idealen van Aart en zoeken elders inkomsten of onderdak. Anderen voegen zich uit dankbaarheid. Hun worsteling met zichzelf en de oorlogssituatie is indringend beschreven. ‘De Jong schetst een adembenemend beeld van een tijd die, als het gaat om de gebrekkige opvang van vluchtelingen, geenszins voorgoed voltooid verleden is’ (Arjan Peters, de Volkskrant).¬¬