Zeven verhalen - Anton P. Tsjechov

Anton P. Tsjechov

Zeven verhalen
Verzamelde werken. Uitg. Van Oorschot, Amsterdam

Anton Tsjechov heeft in zijn vrij korte leven honderden verhalen geschreven. Hij wordt vaak de grootmeester van het korte verhaal genoemd en velen vinden een voorbeeld in zijn werk, dat soms vier bladzijden beslaat, echter nooit meer dan zeventig pagina’s. In het begin schreef hij vooral komische schetsen, later worden zijn verhalen melancholieker. In de periode van 1889 tot 1899 was hij bijzonder creatief en actief. In enkele van zijn verhalen vinden we menselijke, psychologische en maatschappelijke problemen op zijn eigen objectieve wijze verwoord. Met zijn grote mensenkennis en zijn bijzondere talent kon hij de ernst van het leven met weemoed en humor beschrijven.
Een spring-in-‘t-veld, Zaal 6, Grote Volodja en kleine Volodja, De zwarte monnik, De viool van Rothschild, De letterkundeleraar en uiteraard het wereldberoemde verhaal De dame met het hondje werden in de jaren negentig geschreven.
Deze verhalen vormen de basis voor de leeswijzer. En vermoedelijk maken deze verhalen nieuwsgierig naar het vroege werk, naar de toneelstukken die nog steeds gespeeld worden en naar de man achter dit werk.

Links genoemd in de leeswijzer