Zomerschool Luisteren naar muziek

Senia organiseert dit jaar een zomerschool Luisteren naar muziek.

Deze cursusbijeenkomst is bedoeld voor leden van muziekluistergroepen die behoefte hebben aan basiskennis die hen helpt bij het beluisteren van muziek, het bestuderen van de luisterwijzers en het discussiëren over muziek.

Belangstellenden uit andere groepen zijn natuurlijk ook welkom! In de cursus komen de volgende zaken aan bod:

  • waar let je op wanneer je een muziekstuk beluistert?
  • de belangrijkste instrumenten van het orkest - de samenstelling van een orkest
  • het begrip klankkleur
  • uitleg over muzikale middelen als melodie, ritme, tempo, dynamiek, harmonie - de verschillende functies in de muziek, waaronder melodie en bas
  • het verschil tussen thema en motief
  • de meest voorkomende vormen, structuur van muziek

Bekijk de data

Voorjaarsbijeenkomst Leesgroepen Kunstgeschiedenis

Sinds 2017 zijn er tientalle leesgroepen kunstgeschiedenis opgericht. De deelnemers van deze leesgroepen nodigen we uit voor een bijeenkomst in Bibliotheek Eenhuis in Amersfoort.
We kijken terug op de boeken die u in het afgelopen jaar besproken hebt, en wisselen uit hoe de diverse groepen te werk gegaan zijn. Verder bespreken we de boekenlijst van het komende seizoen. Senia's werkgroep kunstgeschiedenis licht toe hoe de lijst tot stand gekomen is.
Van 12.00 tot 13.00 uur krijgen we een rondleiding door de tentoonstelling in Kunsthal Kade: Tell Freedom, 15 South African artists. We bespreken wat we gezien hebben onder het genot van een broodje in KadeCafé.

Bekijk de data

Voorjaarsbijeenkomst klassiekers

Deelnemers van Senia-groepen die klassiekers lezen - en andere geinteresseerden -  worden van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdagmiddag 8 mei in Utrecht. In deze voorjaarsbijeenkomst kijken we allereerst terug op het afgelopen jaar:
Welke boeken waren boeiend om (weer eens) te lezen, welke minder? Hoe ging u om met de leeswijzers? Vervolgens gaan we in op de nieuwe titels op de lijst, leden van Senia's Werkgroep Klassiekers zullen deze toelichten, voor zover nodig.

Uitgever van klassiekers te gast

Bijzondere gast deze middag is Frits van der Meij, uitgever bij Atheneum, Atlas Contact, en verantwoordelijk voor de heruitgave van klassieke literatuur. Met hem praten we over ‘trends’ in klassiekers,  waarom welke boeken heruitgegeven worden, hoe uitgevers aankijken tegen nieuwe vertalingen etc.

Bekijk de data

Voorjaarsbijeenkomsten Muziek-luistergroepen

Op twee plaatsen zijn er dit voorjaar bijeenkomsten voor leden van muziek-luistergroepen van Senia. De bijeenkomsten hebben tot doel om uit te wisselen, vooruit te kijken en informatie op te doen waarmee je als muziek-luistergroep beter kunt functioneren.

Uitwisselen

Allereerst bespreken we hoe dit seizoen geweest is. Welke muziekstukken en luisterwijzers hebben tot mooie bijeenkomsten geleid? We wisselen uit hoe u de besprekingen voorbereidt en hoe ze verlopen. Is de techniek een struikelblok of hebt u daarin uw weg gevonden?

Nieuwe lijst

Leden van Senia’s Werkgroep Muziek lichten de nieuwe lijst toe: waarom is er gekozen voor de stukken die er nu bijgekomen zijn. De luisterwijzers die eerder gemaakt waren, zijn aangepast naar aanleiding van de ervaringen van de luistergroepen. De werkgroep-leden lichten dat toe.

Algemene inleiding: muzikale middelen en begrippen

Als algemeen onderwerp verzorgen leden van de werkgroep muziek een inleiding op ‘Muzikale Middelen en begrippen’. Want hoe luisteren we eigenlijk, en welke woorden kennen we ervoor om weer te geven wat  we horen?  Aan de hand van muziekfragmenten nemen zij een aantal begrippen door, waarbij deelnemers vanuit hún kennis en ervaring kunnen aanvullen.
Een algemeen aanwezige kennis kan het bespreken van beluisterde muziek gemakkelijker maken.

Bekijk de data

Voorjaarsbijeenkomsten literatuur

In de voorjaarsbijeenkomsten in april en mei 2018 is Senia op allerlei plaatsen in het land om te praten over literatuur en hoe je daarover praat in leesclubs. We kijken terug op de boeken die de leesclubs het afgelopen seizoen hebben gelezen en presenteren de nieuwe literatuurlijst van Senia voor het komende seizoen.

Over literatuur
Verder praten we over ‘Literatuur volgens Jan van Luxemburg’. Senia won in december de ‘Jan van Luxemburg-prijs’. Jan van Luxemburg was een docent literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, bracht veel mensen leesplezier, en schreef daar ook boeken over. Over literatuur is een boek aan de hand waarvan veel studenten les gehad hebben. Neerlandici en leesgroepbegeleiders gaan op deze bijeenkomsten in op die vraag wat literatuur is, mede aan de hand van de literatuurlijst van Senia van het afgelopen jaar. 
Bij het lezen van literatuur wordt bijvoorbeeld meer activiteit en fantasie van de lezer gevraagd, het boek begint soms midden in een verhaal, het eindigt soms onzeker, op dat soort aspecten gaan we in die middag in.
Als lid van een leesclub heb je daar wat aan, omdat je dan opvallende elementen in boeken beter kunt plaatsen, en daar makkelijker over aan de praat raakt.

Bekijk de data

Voorjaarsbijeenkomsten geschiedenis / biografieën

Op drie plaatsen in het land houdt Senia dit voorjaar bijeenkomsten voor leesgroepen geschiedenis en biografieën. We kijken terug op de boeken die de groepen in het afgelopen seizoen hebben gelezen en nemen globaal de boekenlijsten voor het nieuwe seizoen door. Daarbij gaan we niet in op de afzonderlijke titels, maar op de totstandkoming van de lijst, en de verschillen en overeenkomsten tussen de lijst 'geschiedenis' en die van 'biografieën'.

Auteur van Cécile en Elsa, strijdbare freules
Spreker op de drie middagen in Zwolle, Utrecht en Den Bosch is Elisabeth Leijnse, schrijver van de biografie Cécile en Elsa, strijdbare freules. Dit boek is bekroond met zowel de Libris Geschiedenis Prijs 2016 als de Biografieprijs 2016. Elisabeth Leijnse is hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Namen. Ze schrijft over cultuur en literatuur van het fin de siècle.
Leijnse gaat met de aanwezigen in gesprek over de totstandkoming van het boek, de research en het gebruik van bronnen en de geschiedenis van de freules zelf. Het boek is in het seizoen 2017-2018 in 122 Senia-leesgroepen gelezen.

Bekijk de data

Voorjaarsbijeenkomsten literatuur Engels, Duits

English LiteratureIn het voorjaar van 2018 zijn er bijeenkomsten voor leesgroepen Engels en voor leesgroepen Duits.

Op woensdagmiddag 18 april voor de leesgroepen Engels, kijk hieronder verder voor nadere informatie. 

De leesgroepen Duits worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in juni, de datum volgt nog.

Bekijk de data