Vrienden van Senia

Steun Senia, doneer!

Senia is door de coronapandemie in zwaar weer terecht gekomen. Er zijn opzeggingen, maar gedurende de lockdown zijn wij niet in staat om nieuwe groepen op te richten. Daarnaast komen onze leesclubs minder of zelfs niet bij elkaar, waardoor er ook minder leeswijzers worden afgenomen. Hierdoor dreigen de inkomsten van Senia tot de helft terug te lopen.

Hulp van leden en betrokkenen

Om Stichting Senia te laten voortbestaan, is er bezuinigd op personeelskosten. Daarnaast is er een steunaanvraag gedaan bij de overheid. Maar dit is nog niet genoeg. Om deze reden willen wij onze leden en betrokkenen vragen ons te helpen middels een gift.

Doneer nu!

Steun Senia en doneer nu! U kunt een eenmalige gift overmaken naar bankrekeningnummer NL17 RABO 0303 0753 76, ten name van Stichting Vrienden van Senia.

Uw gift komt geheel ten goede aan het voortbestaan van Stichting Senia!


Stichting Vrienden van Senia

Stichting Vrienden van Senia, opgericht in 2014, stelt zich ten doel om te bevorderen dat meer mensen deelnemen aan het culturele aanbod in brede zin. Daarvoor wil Vrienden van Senia de methode van Senia verder ontwikkelen. Dat is die waarbij mensen met vergelijkbare culturele interesse zich samen verdiepen in literatuur, geschiedenis, filosofie, beeldende kunst en muziek, met ondersteuning van leeswijzers en luisterwijzers die centraal ontwikkeld worden. 

Door de methode die Senia ontwikkeld heeft kunnen mensen elkaar ontmoeten en hun sociale en culturele netwerken uitbreiden. Vrienden van Senia wil de methode met middelen ondersteunen en een stap verder brengen. De stichting richt zich hierbij ook op groepen die beperkt of geen toegang hebben tot het culturele aanbod.


Publicaties Stichting Vrienden van Senia

Hieronder treft u het jaarverslag en beleidsplan van de Stichting Vrienden van Senia.