Vrienden van Senia

Stichting Vrienden van Senia

Stichting Vrienden van Senia stelt zich ten doel om te bevorderen dat meer mensen deelnemen aan het culturele aanbod in brede zin. Daarvoor wil Vrienden van Senia de methode van Senia verder ontwikkelen. Dat is die waarbij mensen met vergelijkbare culturele interesse zich samen verdiepen in literatuur, geschiedenis, filosofie, beeldende kunst, natuur, poëzie en muziek, met ondersteuning van leeswijzers en luisterwijzers die centraal ontwikkeld worden. 

Door de methode die Senia ontwikkeld heeft, kunnen mensen elkaar ontmoeten en hun sociale en culturele netwerken uitbreiden. Vrienden van Senia wil deze methode met middelen ondersteunen en een stap verder brengen. De stichting richt zich hierbij ook op groepen die beperkt of geen toegang hebben tot het culturele aanbod.

Dank voor alle donaties

Dankzij de ruimhartigheid van vele leden en betrokkenen is er in 2021 een recordbedrag van € 78.364,61 bij de Stichting Vrienden van Senia binnen gekomen. De bezuinigingen door het Bestuur van Senia op verschillende fronten en de bijdragen vanuit de overheid wegens corona hebben het mogelijk gemaakt dat slechts een klein deel van bovengenoemd bedrag in 2021 is uitgegeven.

Omdat Stichting Vrienden van Senia de ANBI-status heeft, worden de verdere mogelijkheden onderzocht. Nieuwe activiteiten, uiteraard binnen de doelstelling, kunnen ontplooid worden. Wel heeft de ANBI-status tot gevolg dat de bestedingen aan veel voorwaarden moeten voldoen, zowel financieel als juridisch.