Boekbesprekingen middels videobellen

Wat is videobellen?

Bellen met elkaar, terwijl je elkaar ook live op beeld ziet, dat is videobellen. Het werkt via een internetverbinding en een computer, laptop, tablet of smartphone. Je hoort elkaar niet alleen, je ziet elkaar ook. En zo is het net alsof jullie gewoon bij elkaar in de kamer zijn.

Videobellen via Jitsi-Meet

Voor het videobellen heb je een microfoon en camera nodig. Op tablets en smartphones zitten die meestal standaard ingebouwd. Voor een computer kan het nodig zijn een webcam en headset aan te sluiten. Ook heb je goed werkend internet nodig. Als hiervan sprake is, volg de volgende stappen:

  • Spreek een datum en tijd af voor jullie online boekbespreking;
  • Klik op de link https://meet.jit.si/boekbespreking;
  • Wanneer je deze link opent op je smartphone of tablet: klik op ‘starten in web’. Het is ook mogelijk de Jitsi Meet app te downloaden, dit is echter niet noodzakelijk;
  • Jitsi Meet vraagt toegang tot je Microfoon en Camera, klik op ‘Sta toe’;
  • Typ je eigen naam in de witte balk;
  • Klik op 'Deelnemen aan de vergadering';
  • Je zit in de online boekbespreking!
Het is uiteraard ook mogelijk om een ander programma te gebruiken voor jullie online boekbesprekingen (bijvoorbeeld Zoom).