Vaughan Williams' Serenade to Music

Vaughan Williams schreef zijn Serenade to Music in 1938 ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Engelse dirigent Sir Henry Wood. Deze was de mede-oprichter van de beroemde Londense promenade-concerten, de ‘Proms’. 

De Serenade is oorspronkelijk geschreven voor zestien zangers en orkest. Als tekst koos Vaughan Williams voor een gedeelte uit De Koopman van Venetië van William Shakespeare, namelijk het gedeelte uit de vijfde akte waarin de geliefden in het maanlicht de aard en de  waarde van muziek bespreken. Een waarde die nooit genoeg benadrukt kan worden zoals de afgelopen twee coronajaren duidelijk hebben aangetoond.

Vaughan Williams nam Shakespeare’s tekst niet letterlijk over, maar bracht enkele wijzigingen aan. Bij de eerste uitvoering op 5 oktober 1938 was ook de componist Sergej Rachmaninov aanwezig. Deze was zo onder de indruk van de Serenade dat de tranen over zijn wangen liepen.

Onze Werkgroep Muziek koos voor een uitvoering in een bewerking voor koor, 4 solisten en orkest. Een uitvoering die plaatsvond op 13 augustus 2019 in het kader van de ‘Proms’. Het geheel stond onder leiding van dirigent Martyn Brabbins. De tekst verschijnt als ondertiteling. Bekijk en beluister Serenade to Music.