Passend lezen

Foto illustratie op webpagina moderne literatuur

Lezen met een leesbeperking

De leesclubs van Senia zijn ook toegankelijk voor mensen met een leesbeperking. Het gaat dan vooral om mensen met een visuele- of een gehoorbeperking. Zo is onder andere van alle boeken op de keuzelijsten te zien of deze aan te vragen zijn bij Bibliotheekservice Passend Lezen.

Passend lezen

Senia werkt nauw samen met Passend Lezen. Deze organisatie stelt zich ten doel om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur. Bibliotheekservice Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing. Dankzij alle verschillende leesvormen en de uitgebreide collectie, is en blijft leesplezier voor iedereen mogelijk.