Thema's levensbeschouwing

Levensbeschouwing kan worden omschreven als een visie op het leven. Daarbij draait het om de betekenis van het leven, om de waarde van het leven en om een kijk op hoe het geleefd moet worden'. Belangrijke onderdelen van deze visie betreffen vaak mens-, gods- en wereldbeelden.
Rondom bepaalde thema’s willen we leesgroepen organiseren. Daarbij worden zowel inleidende als verdiepende teksten aangeboden.

Themagroepen: Wat is ons brein?

In dit thema staan vragen centraal zoals: Wat en wie ben ik? Wat is bewustzijn? Heb ik een geest? Heb ik een vrije wil.

De boeken die bij dit thema worden besproken belichten deze vragen van verschillende kanten. Meer informatie over dit thema en de te bespreken boeken is te vinden in de volgende downoads: