Werkgroepen en ambassadeurs

Werkgroepen van vakgenoten

Aan keuzelijsten voor literatuur, non-fictie en muziek wordt elk jaar een nieuwe selectie toegevoegd van 10 tot 20 nieuwe boeken en muziekstukken. Deze selectie is het werk van Senia's werkgroepen. Elk programma kent een eigen werkgroep van zo'n vijf deskundige vrijwilligers. Zij oriënteren zich in de zomer en het najaar op wat er nieuw verschenen is en maken vervolgens een keuze van boeken of muziekstukken die voor de Seniaclubs het meest interessant en geschikt zijn. In het voorjaar worden de leeswijzers geschreven door leden van de werkgroep, maar ook door studenten en freelancers.

Interesse?

Van de deelnemers aan de werkgroep verwachten we dat ze door studie of ervaring bekend zijn met literatuur of muziek en dat ze enthousiast zijn over de werkwijze van Senia. Reiskosten worden vergoed, evenals de boeken als ze niet door de uitgever geleverd worden. Verder is er voor sommige werkzaamheden een bescheiden vergoeding.

Wilt u uw kennis inzetten t.b.v. onze leesclubs of muziek-luistergroepen? Stuur een e-mail naar info@senia.nl


Ambassadeurs in het hele land

Mensen bij elkaar brengen met dezelfde culturele interesse, dat is wat we doen we bij Senia. Ruim 1450 leesclubs en muziek-luistergroepen zijn tot stand via de oprichtingsbijeenkomsten die overal in Nederland georganiseerd worden door onze ambassadeurs, de visitekaartjes van Senia.


Interesse?

We werven ambassadeurs per regio. Hoe meer vrijwilligers, hoe kleiner deze regio kan zijn. Er is dus altijd ruimte voor nieuwe ambassadeurs. Kijk bij vacatures welke regio's op dit moment vacant zijn.

Wat vragen wij?


Je hebt plezier in het organiseren en leiden van groepsbijeenkomsten. Tijdens een oprichtingsbijeenkomst komen mensen bij elkaar die elkaar nog niet kennen, maar vaak na afloop als leesclub of muziekluistergroep de deur uitgaan. Een groepsproces in een kort tijdsbestek, dat je met zachte hand moet kunnen leiden.

Wat bieden wij?

We werken nieuwe ambassadeurs goed in. Er is een handboek en op de achtergrond is er altijd hulp aanwezig. We vergoeden de reiskosten en we geven daarnaast per oprichtingsbijeenkomst een bescheiden bedrag als vrijwilligersvergoeding. Tot een bedrag van €150,- per maand is deze vrijwilligersvergoeding belastingvrij.

De ambassadeur zien elkaar jaarlijks in een regionaal overleg, en er is elk jaar een landelijke uiwisselingsbijeenkomst. Verder is er contact via e-mail en telefoon.

Is je belangstelling gewekt? Stuur dan een e-mail met je adresgegevens en informatie over je achtergrond (kennis en ervaring) naar Marijke Slager, mslager@senia.nl.