Gesprek met Tini Barendrecht

27 april 2017

In 2003 ging Tini samen met een vriendin, die ANBO-lid was, naar een startbijeenkomst in de bibliotheek. Beiden schreven zich in. Op een gegeven moment stootte ANBO de leesgroepen af en gingen deze onder de vlag van Senia verder.

Schooljuf

Tini werd als oorlogskind in Rotterdam als het ware ‘tussen de bommen’ geboren. Ze was enig kind en las graag. Als haar vader er niet was, mocht ze zelfs onder het eten lezen. Al heel jong wist ze dat ze schooljuffrouw wilde worden. Na de middelbare school deed ze eerst nog een jaar de vormingsklas en daarna ging ze naar de lerarenopleiding, die toen nog ‘kweekschool’ heette. Zes jaar stond ze in Rotterdam voor de klas. Ze trouwde en ging in Utrecht wonen. Daar vond ze werk in de administratie bij een instituut voor werkende jongeren. Toen er kinderen kwamen, twee jongens, bleef ze zeven jaar thuis. Daarna heeft ze lange tijd op verschillende plekken als vervangend docent lesgegeven in groep een tot en met vijf. Ze heeft tientallen basisscholen van binnenuit gezien en enorm veel dingen meegemaakt. Inmiddels is zij al enige tijd met pensioen.

Actieve senior

Tini is er de vrouw niet naar om stil ‘achter de geraniums’ te zitten. Zo geeft ze taalles aan Marokkaanse vrouwen in de bibliotheek en gaat ze wekelijks oppassen op haar drie kleinkinderen. Ze besteedt veel tijd aan haar vrienden, haar familie en haar hobby’s op het gebied van toneel en muziek. Verder is zij bezig met het schrijven van twee boeken. Het ene boek is fictie en het andere is gebaseerd op haar ervaringen als invaldocent. Een speciaal deel van haar aandacht en toewijding is er voor lezen en de Senia-leesgroep.

Talisman

De groep bestaat uit negen deelnemers, zeven vrouwen en twee mannen. Een derde man zou welkom zijn. Elke bijeenkomst verloopt volgens een vast stramien. Van tevoren is de agenda al gemaild, maar Tiny zorgt ervoor dat deze ook op papier voor iedereen beschikbaar is. De start is om half elf in de ochtend met koffie, iets lekkers en een kwartiertje gezellig kletsen, maar niet over het boek. Na de mededelingen op persoonlijk gebied – “het emotionele moet eerst”-  krijgt iedereen in een rondje drie minuten de gelegenheid om te zeggen wat hij van het boek vindt, waarna Tini de diverse meningen samenvat. Zij zorgt ook voor achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over de auteur. Vervolgens worden alle vragen uit de leeswijzer besproken, waar de deelnemers thuis al over hebben nagedacht. Na de pauze wordt de rest van de agenda doorgenomen: het vaststellen van nieuwe data; de financiën; zaken die met Senia te maken hebben, zoals de nieuwsbrief, de regiobijeenkomsten, de leeswijzers, de nieuwe boekenlijsten, het excursieprogramma. Ook wat er op dat moment speelt op literair gebied komt ter sprake en er is regelmatig aandacht voor poëzie. Rond de klok van één uur is het afgelopen. Wie de volgende keer gastheer of gastrouw is, krijgt dan een klein beeldje van de Chinese wijsgeer Confucius als talisman mee naar huis.

Slogan

Om de nieuwe boeken voor het volgende seizoen te bepalen, kiest elke deelnemer uit de boekenlijst van Senia een aantal boeken. Een groepje van twee of drie maakt daaruit een gewogen keuze. Leesgroep Vijf Utrecht komt zeer gestructureerd over en dat is waarschijnlijk de kracht van de groep. Er is tijd voor gezelligheid, maar men houdt zich serieus met het gelezen boek bezig. ”Het moet diepte hebben”, vindt Tini. Ze voegt eraan toe: “Wij hanteren als slogan: ‘Iedereen heeft gelijk’. Als een leesgroep wat langer meegaat en goed draait, is er onderlinge acceptatie, kunnen er vriendschappen ontstaan en kunnen er intimiteiten ter sprake komen.” Ze kan het Senia-lidmaatschap aanraden aan eenieder die graag leest en voldoende tijd heeft.

Als ik na het interview afscheid neem van Tini, heb ik het gevoel dat ik haar al lang ken. Ze heeft mij zeer gastvrij onthaald op koffie, soep en veel verhalen. ‘Waarheen je ook gaat, ga met heel je hart’ is een uitspraak van Confucius. Die Leesgroep Vijf Utrecht is bij Tini in goede handen. 

Wil de Graaf