Mensen aan het denken zetten. Interview met Frank de Mink

7 december 2017

Interview met Frank de Mink, bijzondere lezer, deelnemer aan zes verschillende leesgroepen filosofie. Man met een missie: mensen aan het denken zetten.

We treffen elkaar in de Johanna’s hof in Castricum, woonplaats van Frank de Mink.  Hij is afgestudeerd in natuurkunde en onderwijskunde met filosofie. Hij gaf training en cursussen aan docenten van de universiteit, was onbezoldigd humanistisch raadsman en op allerlei maatschappelijke gebieden actief. Op dit moment houden de klimaatstemming en psychiatrie hem erg bezig. Hij heeft een eigen bedrijf, waarin hij mensen helpt die vastlopen in het leven. Hij geeft workshops en doet hiernaast onderzoek.

Lees meer

Mensen aan elkaar koppelen. Interview met Saskia Visser

1 december 2017

We hebben voor het interview afgesproken bij het standbeeld van Aletta Jacobs op het plein voor het Harmoniegebouw, waar zich de faculteiten Letteren en Rechten van de Rijksuniversiteit Groningen bevinden. Saskia Visser werkt hier al vijftien jaar als coördinator van de wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie. De wetenschapswinkel koppelt vragen van meestal een non-profitorganisatie aan onderzoek dat door studenten wordt verricht. Voorwaarde is dat die vragen maatschappelijk relevant zijn en dat het resultaat van het onderzoek breed wordt gedeeld met het publiek. Zulke onderzoeksopdrachten kunnen studenten binnen hun studie uitvoeren als stage, scriptie, of collegeopdracht.
 

Lees meer

Marijke Slager, spin in het web in het zenuwcentrum van Senia

27 oktober 2017

Marijke Slager ontvangt mij hartelijk in het kantoor van Senia in Olst; een grote ruimte met vier bureaus en een vergadertafel. Ze wijst me trots op de zijwanden die heel vernuftig zijn ingericht met leeswijzers, klaar voor verzending aan de ruim 7000 deelnemers van de 1000 lees- en luistergroepen. Marijke werkt hier samen met haar collega José Hofman, administratief medewerkster.

Lees meer

Interview met Nels Fahner: Leven met een open mind

27 september 2017

Geen Senia zonder leeswijzers: de boekbesprekingen met een analyse en een vragenlijst tot ondersteuning en uitdaging voor de lezers. Een bekende en gewaardeerde schrijver van leeswijzers op het gebied van Nederlandse en vertaalde literatuur is Nels Fahner. Ik sprak hem in café Burgerzaken in Leiden.


 

Lees meer

Een tweede keer kun je een boek makkelijker al lezend analyseren, je leest met een focus

1 september 2017

Waarom zou je een roman voor de tweede en soms zelfs voor de derde keer willen lezen? Ik praat daarover met Marianne Poorthuis. Na jaren van intensief werk op het gebied van onderwijs en cultuur is er eindelijk wat meer tijd voor het lezen van literatuur. En dan wil je dat ook grondig aanpakken. In de ongeveer duizend Senia-groepen zitten een kleine zevenduizend mensen, allemaal met hun eigen, vaak bijzondere verhaal. Dat geldt zeker voor Marianne Poorthuis uit De Steeg, een dorp in de buurt van Arnhem.

Lees meer

Voor mij moeten vorm en inhoud allebei van groot gehalte zijn, José Hurkmans

29 juli 2017

José Hurkmans noemt zichzelf een nieuwsgierig mens.  Dat was ze in haar werkzame leven als lerares Nederlands, waarbij ze regelmatig zijstappen zette (examenvragen maken voor Cito, examinator) en dat  is ze nog steeds in haar “gepensioneerde” leven. Naast haar werk in de werkgroep Literatuur is ze voorzitter van een grote leesgroep in Tilburg. Ze reist veel (o.m. naar muziekfestivals in heel europa), schildert en  rijdt paard. Ze schrijft korte verhalen en gedichten. Die laatste noemt José  “de ultieme vorm van literatuur”.


 

Lees meer

Doe mij maar dat boekske. Interview met Thea Schellekens-van Haren

29 juni 2017

Met Thea Schellekens-van Haren praat ik over haar werk als ambassadeur van Senia. Wat drijft haar om al die leeskringen op te richten? Wat is het effect van zo’n leeskring op mensen die soms al jaren bij elkaar in de buurt wonen, maar elkaar voordien niet kenden? We spreken af in ‘De Witte Dame’ in Eindhoven.

Lees meer

Meet the students who wrote the reader's guides

27 mei 2017

Students from Rijksuniversiteit Groningen, Esmé van der Boom, Anne Kooistra and Karin Renkema, wrote guides for three books on the English literature list: Possession, Nutshell and The Little Red Chairs. Here you'll find the full texts of their introductions. 

Lees meer

Interview met Helga Visser

17 mei 2017

Interview met Helga Visser, trotse deelneemster van de eerste Senia filosofieleesgroep in Nederland. “Woorden vormen de basis van elke boekbespreking en het goede woord zorgvuldig kiezen, bepaalt de sfeer in de groep” vertelt Helga.  Zij houdt van 'zachte' woorden. Het is immers ook de toon die de muziek maakt.

In de hal van de Rozet, bibliotheek en kunstencentrum in Arnhem, vinden we een rustige plek om met elkaar van gedachten te wisselen over de filosofiegroep waar Helga Visser lid van is. Dat is een bijzondere groep, want het is de eerste Senia filosofiegroep in Nederland! En daar is ze trots op. Ruim drie jaar geleden startte de groep met twaalf deelnemers; na een jaar van wisselingen ontstond de huidige groep;  zes vrouwen en twee mannen, die maandelijks bijeen komen. “Acht volwassenen die de liefde voor de filosofie delen”, vertelt Helga.  “Langzamerhand is er openheid, ruimte en respect ontstaan.”

Lees meer

Gesprek met Tini Barendrecht

27 april 2017

Op een zonnige dag in de lente reis ik af naar Utrecht voor een gesprek met Tini Barendrecht. Ze vertelt eerst over het ontstaan van Leesgroep Vijf Utrecht. Een van de activiteiten van de ANBO, de Algemene Bond Voor Ouderen, was destijds het opzetten van leesgroepen. In 2003 ging Tini samen met een vriendin, die ANBO-lid was, naar een startbijeenkomst in de bibliotheek. Beiden schreven zich in.

 

Lees meer

Het geheim van de werkgroep geschiedenis

18 april 2017

Eind 2016 kon Senia bogen op 1066 deelnemers aan het geschiedenisprogramma. Deze
deelnemers vormen met elkaar 153 leesgroepen geschiedenis. In april 2017 ontvangt iedere deelnemer de nieuwe boekenlijst waaruit samen met de andere groepsleden een keuze kan worden gemaakt voor het leesseizoen 2017-2018. Maar hoe komt die boekenlijst eigenlijk tot stand? Wij vroegen het Bert Timmerman, voorzitter van de groep deskundigen die samen de programma-werkgroep geschiedenis vormen.

 

Lees meer

Interview met Ineke van de Rotte

31 maart 2017

Interview: INEKE VAN DE ROTTE, directeur van Senia. Stond aan de wieg van Senia, vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel dat ze al meepakte op  17-jarige leeftijd. Een vrouw die nergens aan mee kan doen zonder in de leiding terecht te komen;  die uitdagingen zoekt en zich niet kan voorstellen dat iemand aan het einde van de dag moe is. Is ze net als Obelix in een vat met toverdrank gevallen
 

Lees meer

Leesgroep van dove mensen

30 december 2016

Hoe kun je als slechthorenden met elkaar een boek bespreken, dat lijkt me toch werkelijk een onmogelijke opgave! Tegelijk met het verzoek hier een verslag over te maken, krijg ik de informatie dat dat gebeurt met behulp van een schrijftolk en tablets en de instructie alleen per mail contact te zoeken met de initiatiefneemster van de groep Mirjam.
Maar als zij de deur opendoet en we praten over de ijzige kou buiten denk ik dat zij de tolk is. Totdat zij mijn sjaal naar beneden doet om mijn mond goed te kunnen zien en zegt dat ze zonder mijn lippen af te lezen mij niet kan verstaan.

Lees meer

Gesprek met Hennie Leistra, bijzondere lezer

24 november 2016

Om nou te zeggen dat je struikelt over de boeken is een beetje overdreven maar als ik door de hal naar de woonkamer loop zie ik alleen maar boeken in het huis van Hennie Leistra (1946). Alle wanden zijn bedekt, overal stapeltjes boeken en twee mooie blauwe banken moeten vechten om een plaatsje. “Ja,” lacht ze “het zijn er 15.000 en ze staan in dubbele rijen in de boekenkasten. Ik probeer de laatste tijd niet meer zoveel te kopen, ben sinds kort weer lid geworden van de bibliotheek en alleen als ik een geleend boek heel mooi vind mag ik het kopen.” Ze was sinds haar puberteit niet meer in de bibliotheek geweest omdat ze er een bepaald boek niet mocht lenen. ”Ik was die betutteling helemaal niet gewend van huis uit, dus ik besloot voortaan mijn boeken zelf te kopen.

Lees meer

Deventer verkennen met Senia: roofkunst en stadswandeling (verslag)

22 september 2017

Excursie, stadswandeling DeventerHet is niet het mooiste weer: zwaar bewolkt en af en toe een bui. Maar ondanks deze omstandigheden zijn de weergoden ons toch goed gezind. Tijdens onze wandelingen vallen er nauwelijks druppels, hoewel de straten glimmen van het nat.

De start is in het Deventer Koekhuis aan de Brink, we komen samen op de eerste etage. De wat groteren onder ons moeten goed opletten hun hoofd niet te stoten, de mens was in de 16de eeuw toch een stuk kleiner. Heleen Assen heet een ieder hartelijk welkom en vraagt ons alvast te kiezen in wat voor broodje we straks bij de lunch willen happen. Maar we beginnen met koffie of thee en een warme zoet gevulde Deventer Bij.

Lees meer