Oranje Fonds Subsidie: Bredere doelgroepen Senia


In 2018 is Senia met steun van het Oranje Fonds begonnen met een project om Senia-leesclubs toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Het gaat dan specifiek om mensen met een visuele of een gehoorbeperking. Daarnaast wil Senia kijken wat ze kan betekenen voor mensen met minder leeservaring, en voor ouderen die in leesclubs met wat meer begeleiding zouden willen meedoen.

Activiteiten en voorzieningen voor mensen die slecht zien

Senia werkt nauw samen met de organisatie Passend Lezen. Als u slechtziend, blind of dyslectisch bent, hebt u bij Bibliotheekservice Passend Lezen toegang tot een grote collectie boeken in diverse leesvormen, zoals gesproken boeken en braille. Op de Senia-website is in de rubriek Boeken te zien welke boeken van de Senia-lijst bij Passend Lezen aan te vragen zijn. De kosten van het lidmaatschap van Passend Lezen bedragen € 30 per jaar (tarief 2020).

Senia-leesclubs speciaal voor slechtziende mensen

Deze leesclubs kennen meer voorzieningen en ondersteuning dan ‘gewone’ leesclubs. een ziende contactpersoon zorgt voor de organisatie, voor het contact met Senia en voor een prettig verloop van de discussie. U zorgt zelf steeds voor uw (gesproken) boek en voor het vervoer.

1. Een nieuwe leesclub Den Haag – centrum

Grootte van de groep:

  • start bij aanmelding van 4 deelnemers, maximaal 6 deelnemers.

Plaats van bijeenkomst

  • bij de contactpersoon thuis, in de wijk Benoordenhout. Het adres is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de taxi.

Tijdstip:

  • De boekbespreking is tussen 14.00 en 16.00 uur. Het dagdeel is nog in overleg te bepalen, op maandagmiddag, donderdagmiddag of vrijdagmiddag. Alle informatie voor deze groep: margriet.notenboom@senia.nl

2. Leesclub Literatuur Rotterdam / Den Haag

Open plaatsen

  • staat open voor 2 nieuwe deelnemers.

Frequentie

  • Komt eens in de 6 weken bij elkaar, afwisselend in Rotterdam of Den Haag. We reizen dan gezamenlijk met Valys.

Aanmelding en informatie:

  • Joy Barry: joy2019bookclub <AT> gmail.com
  • Margriet Notenboom: margriet.notenboom <AT> senia.nl

Voorlichting over goed horen

Informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten in Breda en Zwolle.

Senia kent veel oudere deelnemers, en dus ook veel mensen met gehoorproblemen. Moet je dan stoppen met je leesclub? Nee natuurlijk niet. Maar hoe zorg je dat je volwaardig mee kunt doen? Wat vraagt het van de organisatie van de leesgroep, welke hulpmiddelen zijn er, en wat vraagt het van je eigen opstelling?

Daarover gaan twee voorlichtingsbijeenkomsten in februari, op donderdag 6 februari in Breda en op dinsdag 25 februari in Zwolle. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die zelf last hebben van gehoorverlies, en voor contactpersonen die ermee te maken krijgen. (In de zomer 2019 was er een dergelijke bijeenkomst in Hilversum.)
Jetty Mouw, voorlichter van Stichting Hoormij verzorgt de voorlichting. Er is plaats voor vragen en voor uitwisseling van ervaringen.


Voorzieningen voor ouderen

Senia kent geen speciale groepen voor oudere deelnemers. Wel zijn er veel leesclubs waar één of meer ouderen deel van uit maken, die extra ondersteuning krijgen van hun leesclub-genoten. Zie de uitkomsten van de rapportage, in de kolom rechts.