Meewerken om nieuwe groepen op te richten

Mensen bij elkaar brengen met dezelfde culturele interesse, dat is wat we doen we bij Senia. Bijna 1450 Senia leesclubs en muziek-luistergroepen zijn (medio 2019) tot stand gekomen via oprichtingsbijeenkomsten die overal in Nederland georganiseerd worden.

Hoe meer vrijwilligers meedoen aan het oprichten van groepen, des te meer mensen kunnen we het plezier bieden om mee te doen in zo'n groep.

Regio kies je zelf

We werven ambassadeurs per regio, en hoe meer mensen er mee doen, hoe kleiner de regio kan zijn. We hebben voorkeur voor mensen die zelf ook tot de groep 50-plussers behoren waar Senia zich in eerste instantie op richt.

Groep samenstellen

Het belangrijkste is dat je in staat bent een bijeenkomst te leiden. Het aantal aanwezigen op zo'n ochtend of middag varieert van 4 - 20. We houden deze introductiebijeenkomsten in een bibliotheek, boekhandel, museum of bij een welzijnsinstelling. Aan het begin kennen de mensen elkaar nog niet, en aan het eind zal (meestal) het resultaat zijn: de afspraak om samen verder te gaan in een leesgroep of muziek-luistergroep. Als er meer dan 8 mensen aanwezig zijn, worden er meerdere groepen gevormd.

Aan het eind van de introductiebijeenkomst hebben de deelnemers een keuze gemaakt uit de boekenlijst of muzieklijst en zijn er afspraken voor een eerste bijeenkomst.
Dat alles betekent een groepsproces in een kort tijdsbestek, dat je met zachte hand moet kunnen leiden. Na afloop van de bijeenkomst maak je een deelnemerslijst en geeft die door aan het kantoor in Olst. Vaak komt er daarna nog het e.e.a. aan administratie: mensen die de bijeenkomst gemist hebben, informatie opvragen, alsnog mee willen doen, etc.

Specialisatie

Senia kent veel 'speciale' groepen, zoals filosofie, geschiedenis, of in andere talen. Een leesgroep daarvoor oprichten vergt soms extra informatie. Leden van Senia-werkgroepen kunnen assisteren. Iemand van de werkgroep filosofie kan bijvoorbeeld meedoen als je een leesgroep filosofie opricht en de boekenlijst toelichten. Leden van de werkgroep Engels kunnen assisteren om het voorstel-rondje in het Engels te doen - om zodoende de aanwezigen de gelegenheid te geven om op die manier met elkaar kennis te maken. Et cetera.

Wat bieden we?

In de eerste plaats zijn we een jonge, groeiende organisatie, waarin nog van alles ontwikkeld moet worden. Er is dus veel plaats voor eigen inbreng. Het leuke is dat je veel mensen leert kennen, dat het erg dankbaar werk is, en je zelf en passant ook beter op de hoogte blijft van literatuur/muziek.

We werken nieuwe ambassadeurs goed in. Er is een handboek waarin de belangrijkste zaken voor de introductiebijeenkomst op een rij staan. Op de achtergrond is altijd hulp aanwezig. We vergoeden de reiskosten en we geven daarnaast per bijeenkomst een bescheiden bedrag als vrijwilligersvergoeding. Tot een bedrag van € 150 per maand is deze vrijwilligersvergoeding belastingvrij.

De ambassadeur zien elkaar elk jaar in een regionaal overleg, en in elk jaar in een landelijke uiwisselingsbijeenkomst. Verder is er contact via e-mail en telefoon.

Interesse?

Is je belangstelling gewekt? Stuur dan een e-mail met je adresgegevens, en informatie over je achtergrond (kennis en ervaring) aan Marijke Slager, coördinator van het oprichten van groepen en de Senia-ambassadeurs.