Over Senia

Vrijwilligersorganisatie

Door heel Nederland richt Senia leesclubs en muziek-luisterclubs op. De organisatie is grotendeels gebaseerd op vrijwilligerswerk: ambassadeurs zetten zich in voor het oprichten van nieuwe clubs, werkgroepen stellen de keuzelijsten samen en zorgen voor de lees- en luisterwijzers.

Werkgroepen van vakgenoten

De kennis die aan de basis ligt van de selectie van boeken en muziek en de samenstelling van leeswijzers, wordt geleverd door vrijwilligers in werkgroepen. Zo wordt de selectie van de keuzelijst Geschiedenis gemaakt door historici en de lijst Filosofie door filosofen. De meeste leeswijzers worden ook binnen deze werkgroepen gemaakt. In de rechter kolom ziet u een overzicht van de werkgroepen die Senia kent. De werkwijze van de werkgroepen vindt u op deze pagina.

Ambassadeurs

Als er verzoeken binnenkomen voor nieuwe groepen, ondernemen onze regionale ambassadeurs initiatieven om informatiebijeenkomsten op te richten. Klik hier voor meer informatie over dit vrijwilligerswerk.