Leesgroep Eindhoven G3 Van Piere

Introductie

Leesgroepen die bij Senia aangesloten zijn, komen 6 -7 keer per jaar bij elkaar. Soms in een openbare ruimte zoals de bibliotheek, maar meestal roulerend bij de deelnemers thuis. Het gesprek wordt geleid door een van de deelnemers, en die taak wisselt. Van degene die het gesprek leidt wordt geen extra voorbereiding verwacht, de leeswijzer biedt voldoende houvast voor een goede bespreking.


Eén van de deelnemers is contactpersoon voor Senia. Mensen die belangstelling hebben om mee te doen, worden in eerste instantie naar deze contactpersoon verwezen, voor praktische informatie. Bijvoorbeeld over het dagdeel/tijdstip waarop de groep bij elkaar komt en over de boeken die nog op het programma staan.