Aanmelden als lid van een (bestaande) Senia-groep

Hebt u afspraken gemaakt met een leesgroep of luistergroep om te gaan deelnemen, meldt u dan aan via onderstaand formulier. Alleen volledig ingevulde formulieren ( alle te bespreken lees-muziekwijzers ) worden in behandeling genomen.

WELK BOEKEN OF MUZIEKSTUKKEN gaat de groep in de rest van dit seizoen bespreken waarvan u de leeswijzers of luisterwijzers wilt ontvangen? (Graag met titels en nummers van de lees- c.q. luisterwijzers)