voor liefhebbers van Engelstalige literatuur

Start nieuwe groepen

Hebt u belangstelling voor een leesgroep waarin Engelstalige literatuur besproken wordt, en waarin Engels gesproken wordt? We richten regelmatig nieuwe groepen op. Dat gebeurt in openbare informatiebijeenkomsten waarin we de werkwijze van Senia uitleggen en waar u kunt kennis maken met andere geïnteresseerden.

Met de mensen die in een leesgroep willen deelnemen, maken we concrete afspraken over de boeken die het eerste jaar gelezen worden en het tijdstip waarop de groep bij elkaar zal komen.

Bijna van start

  • In Haarlem is half januari een nieuwe leesgroep Engels opgericht, waar nog enkele mensen bij kunnen. De groepsbijeenkomsten zullen overdag zijn. Voor meer informatie: Miek van de Sande regionaal ambassadeur van Senia, miekvandesande<at>hetnet.nl. Of stuur een mailtje naar info@senia.nl

  • In Arnhem is een initiatiefgroepje bezig om een leesgroep Engels te vormen. Er is ruimte voor belangstellenden. De groep komt beurtelings bij elkaar thuis bij elkaar. Aanmelden kan bij de regionaal ambassadeur van Senia, Gonny Dekker,   agdekker<at>intermeer.nl

Oprichting nieuwe groepen

Als er oprichtingsbijeenkomsten gepland staan, vindt u ze hieronder. Hebt u belangstelling maar bent u verhinderd? Stuur dan een berichtje naar info@senia.nl

Staat uw woonplaats er niet bij maar hebt u wel belangstelling? Vul dan het formuliertje in rechtsonder.

Gelderland

Noord-Brabant

Noord-Holland